Květen 2018

Co nás čeká v květnu:

2. - 24. května - sběr starého papíru (kontejner na zahradě školy)

 
2. května - hudební pořad Rytmická show
 
7. května - den volna pro žáky ZŠ

10. května - zápis dětí do MŠ - Žádost o přijetí - Kritéria pro přijetí

14. května - divadlo Bajky pana Ezopa

17. května - keramika s Martinou, 2 skupiny 15.00 - 17.00 a 17.00 - 19.00 hod

25. května - odstávka elektrické energie v budově školy a školky od 8 do 10.30 h

25. května - Noc kostelů - vystoupení sboru v kostele Všech svatých Bratronice od 18 h

31. května - zumba Slunečnice MŠ

Program Cvičení pro trénink paměti a koncentrace pozornosti

 
Uložte si do kalendáře - plánované akce do konce školního roku:

10. června - zahradní slavnosti školy od 14 hodin (zumba, sbor, zmrzlinová show, divadlo, ...)

29. června - ukončení školního roku 2017/18, vysvědčení ZŠ
2. - 4. července - provoz MŠ
27. - 31. srpna - provoz MŠ (ne pro nově přijaté děti!)

 

Organizace školního roku 2017/18

Vnitřní režim školy 2017/2018

Rozpočet školy na rok 2018

 EU Copyright | Page