Noviny listopad 2017

Zprávičky ze školičky

Přehoupl se podzim do své druhé poloviny a v naší  MŠ skončilo období zvykání. Adaptace našich nejmladších nováčků probíhala postupně. Rodiče dopřáli svým ratolestem dostatek času, a troufám si říct, že se jim jejich trpělivost stoprocentně vrátila. Děti chodí do školky rády a s úsměvem.

Listopad obvykle lidé považují za pochmurný a nevlídný měsíc. Brzy se stmívá, je chladno a počasí nás nešetří svými výkyvy, o čemž jsme se všichni přesvědčili. Po silném větru došlo i v naší škole k výpadku elektřiny. Ve školce byla tma a hlavně velmi chladno. Tímto děkujeme všem rodičům za vstřícnost a ochotu, kterou projevili v souvislosti s touto nepříjemnou situací.

Počasím si však náladu kazit nedáme. S velkou podporou rodičů jsme si vyzdobili školku dýněmi, duchy a strašidly. Vyrobili jsme si draky, podzimní skřítky, sušili ovoce a vařili čaj z šípků, které děti vlastnoručně nasbíraly.

Všem čtenářům přejeme klidný adventní čas a srdečně vás zveme na předvánoční akce:                         

8. 12.  –  vánoční jarmark, dílny (14.30 h), zumba v ZŠ (16.15 h)

18. a 19. 12. –  dárkohraní v MŠ

21.12 – vánoční koncert pěveckého sboru ZŠ

Soňa Hříbalová

 

Na přelomu roku čekají děti ještě následující akce:

7. 12. – beseda a ukázky modelů aut a jiných strojů

13. 12. – cirkus Cecilka

15. 12. – divadlo Ve tři (preventivní program pro žáky ZŠ)

20. 12. – zumba Pekařka pro MŠ

22. 12. – vánoční zvyky a tradice

23. 12. 2017 – 1. 1. 2018 – přerušení provozu MŠ, vánoční prázdniny ZŠ trvají do 2. 1. 2018

4. 1. 2018 – Afrika ve školní družině

A pro rodiče: 27. 1. 2018 – Školní ples

Přejeme čtenářům klidný zbytek roku a těšíme se na setkávání s Vámi i v roce následujícím.

                                                                                                                              Jitka Tenklová

 

Podzim / Sofie Závodná

Podzimní jas, počká na nás.

Boty, bundu, košili,

zima je tu za chvíli.

Barevný vůz,

listí je tu kus.

Zvířátka schovejte se,

ať vás vítr neodnese.

 

Podzim / František Švejcar

Podzim přichází, léto se krátí,

odpadlé listy už nikdo nevrátí.

Zvířata se připravují k zimnímu spánku,

listy zasypou celou schránku.

 EU Copyright | Page