Noviny květen 2018

 

Zprávičky z naší školičky

Do konce školního roku zbývá ještě několik týdnů, ale v naší MŠ proběhl 10. května zápis na školní rok 2018/2019. Dostavili se rodiče z Bratronic, Dolního Bezděkova, Bělče, Zbečna, Újezda nad Zbečnem, Chyňavy a zapsali 22 dětí ve věku 2 - 4 let. Děti měly možnost si naší školku prohlédnout a pohrát si. Volných míst je 12.

Pro předškoláky se zápis konal v budově základní školy 20. dubna. Děti plnily různé úkoly, které pro ně byly připravené. K zápisu se z naší MŠ dostavilo 16 dětí, 4 mají odklad školní docházky. 1. září 2018 nastoupí do 1. třídy ZŠ od nás 12 dětí, se kterými se rozloučíme v pátek 22. června slavnostním vyřazením. Na školní zahradě si jako každý rok opečeme vuřty, a kdo se z předškoláků nebojí, přespí s námi ve škole.

Všechny děti čeká 1. června MDD plný soutěží, úkolů a odměn, 7. června Den s Lesy ČR v Nižboře a poslední týden v červnu návštěva vlakového muzea.

Po celý rok jsme si s dětmi povídali o ročních obdobích, o svátcích s tím spojených, o povolání, zvířatech, dopravě. Naše šatny a třídy byly plné 3D výrobků a obrázků, při kterých jsme využívali různé výtvarné techniky a materiály.

Eliška Semencová

 

Plánované akce na závěr školního roku:

1. června - Den dětí pro MŠ

5. června - Den životního prostředí - Eko projektový den, úklid lesa

7. června - Dne s lesy ČR - MŠ, ZŠ

10. června, od 14 hod - Zahradní slavnosti školy

                   uvidíte: pásmo básniček, vystoupení sboru ZŠ Bratronice, zumba, tanečky, divadlo, zmrzlinová show…

                   - Rádi uvidíme nejen rodiče, babičky a další rodinné příslušníky dětí ze školy a školky, ale také ostatní

                   přátele školy. Občerstvení vítáno. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

16. června - Bratroňský džbán - vystoupení pěveckého sboru ZŠ Bratronice ve 13 hod

18. června - Pedagogická rada

22. června - Slavnostní vyřazení dětí z MŠ, přespání ve školičce

25. června - Den dětí - soutěže a hry na fotbalovém hřišti, Letní zumba - ZŠ

28. června - Modely aut, lodí aj. na rybníce v Bratronicích - ZŠ

29. června - Zhodnocení celoroční práce, slavnostní rozloučení s páťáky, rozdání vysvědčení a HURÁ NA PRÁZDNINY 

Vendula HolmanováEU Copyright | Page