Noviny leden 2018

 

Zprávy ze školní jídelny

V loňském školním roce jsme uvařily 17990 obědů, což je v průměru 98 obědů denně. Dodržujeme nutriční doporučení, zajišťujeme, aby strava byla pestrá, a snažíme se, aby u nás dětem chutnalo. Máme 115 strávníků (z MŠ 40 dětí, 62 dětí ze ZŠ a 13 zaměstnanců).

Pracovníci České školní inspekce při návštěvě naší školy kontrolovali i dokumentaci školní jídelny. V říjnu nás navštívily Mgr. Navrátilová a p. Dragounová z Hygienické stanice, které kontrolovaly dodržování hygienických předpisů, pracovních postupů, plnění spotřebního koše a zápisů kontrolních a kritických bodů. Obě kontroly dopadly dobře. Kromě našeho hlavního úkolu-uvařit dětem chutnou a nutričně vyváženou stravu, plníme další požadavky předpisů pro provoz školní jídelny.

Od září 2017 došlo ke změně v placení poplatků. Ty vybíráme pouze převodem na účet. Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří platí poplatky včas a podle návodu, který obdrželi. To znamená, že uvádějí vedle názvu účtu i jméno dítěte a druh platby (MŠ- školné, ŠJ- stravné, ŠD- družina). Ještě bych upřesnila, že platba v měsíci lednu je na měsíc leden a ne za měsíc minulý. Zároveň chci požádat, aby výše poplatků odpovídala částce uvedené pro děti z MŠ na informačním lístku a pro děti v ZŠ v žákovské knížce.

Vyhnanovská M.

 

Plán důležitých akcí školy a školky na 2. pololetí:

 

27. ledna od 20 hod - 13. školní ples „Army“

31. ledna - vysvědčení pro žáky ZŠ

2. února - pololetní prázdniny pro žáky ZŠ

26. února - 2. března - jarní prázdniny pro žáky ZŠ

20. dubna - zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

10. května - zápis dětí do MŠ

29. června - ukončení školního roku, vysvědčení ZŠ

2.- 4. července- provoz MŠ

 

Kontakty:

Web: http://www.zsbratronice.cz/,

e-mail: zsms.bratronice@seznam.cz

tel.: 774 462 120

Vendula HolmanováEU Copyright | Page