Noviny červen 2017

Zprávičky z naší školičky

Deset měsíců uteklo jako voda a je tady poslední měsíc školního roku 2016/2017. Tak jak běžel celý rok i my s dětmi jsme si povídali o všem, co se během roku děje:

na podzim – o ovoci a zelenině, co dozrává na našich zahrádkách a polích, o barevném listí, o pouštění draků

v zimě – o vánočních zvycích a tradicích, zimních sportech, o zvířátkách u krmelců, ptáčcích u krmítek a o tom, jak jim můžeme pomoci

na jaře – o probouzející se přírodě, aprílovém počasí, Velikonocích, čarodějnicích, dopravě, povolání

v létě – o bezpečném pobytu nejen u vody, výletech, prázdninách

Ke každému tématu jsme zaplnili šatny a chodby naší MŠ výrobky dětí, na kterých ukázaly, jak jsou nápadité a zručné.

V kladenském divadle Lampion jsme viděli pohádky „Vánoční příběh“, „O Cipískovi“, „O Červené Karkulce“.

Také nás čekalo každoroční rozloučení s předškoláky. Do 1. ročníku ZŠ odchází 4 děvčata – Adélka, Maruška, Miládka, Terezka a 5 chlapců – Adam, Míša, Nikolas, Pepík, Vojta. 9 dětí odchází a 9 nových dětí v září přivítáme.

Za kolektiv MŠ bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří svými nápady na výlety přispěli do našich „cestovních knížek“, zapojili se do výroby podzimníčků a velikonočních dekorací, za sponzorské dary finanční i materiální, paní Polčanové za zajímavou exkurzi do zázemí obchodního domu Tesco, Lesům ČR za den plný zážitků a soutěží v nižborském lese.

Všem přeji krásné, slunné léto.

Eliška Semencová

 

Poděkování

Máme za sebou náročný, ale vcelku úspěšný školní rok.

Chci touto cestou poděkovat všem zaměstnancům školy za trpělivou a obětavou práci, kterou věnují škole a dětem. Výsledky vzdělávání jsou zřetelné a každým rokem lepší. Děkujeme tímto i rodičům za pozitivní zpětné vazby k naší činnosti.

Poděkovat chci i nové školské radě za podporu a nové nápady pro zlepšení naší práce a dalšímu směřování školy.

Velký dík patří zaměstnancům obecního úřadu, kteří ve škole pomohli bez váhání vždy se vším, co bylo třeba. Vedení obce školu všemožně podporuje, což je patrné nejen na jejím vzhledu a vybavení, ale i na atmosféře ve škole, kterou můžete nasát při každé návštěvě.

Přejeme všem čtenářům a příznivcům dlouhý a ničím nerušený čas dovolenek a prázdnin.

Jitka TenklováEU Copyright | Page