Školská rada

 

Volby do školské rady 2017

V prosinci 2016 proběhly volby do nové školské rady. Jako zástupce školy byla vybrána Věra Vršková a Lada Kalmusová. Rodiče si ve svých řadách zvolili Lenku Truparovou a Lukáše Richtera. Zájmy zřizovatel bude ve školské radě zastupovat Václav Švejcar a Miroslav Král.

Děkujeme tímto bývalům členům rady za vstřícnou a příjemnou spolupráci.

Lada Kalmusová


 

Poslední zasedání: úterý 16. ledna 2018 v 18.00 hod

Program:

- návrhy a diskuze ke změnám ve vedení školy, konkurz na ředitele školy


 

Zápis z jednání 16. 1. 2018

Zápis z jednání 18. 9. 2017

Zápis z jednání 2. 2. 2017

Zápis z jednání 11. 10. 2016

Zápis z jednání 15. 10. 2015

Zápis z jednání 28. 5. 2015

Zápis z jednání 27. 11. 2014

Zápis z jednání z 1. 10. 2014


 

Předseda školské rady: Ing. Lukáš Richter, MBA

Zapisovatelka: Mgr. Lada Kalmusová

 

Členové školské rady (2017-2019):

- zvolení pracovníci školy: Mgr. Lada Kalmusová a Věra Vršková

- zvolení zákonní zástupci nezletilých žáků: Lenka Truparová a Ing. Lukáš Richter, MBA

- členové jmenovaní zřizovatelem školy: Miroslav Král a Václav Švejcar
 

Kontakt:

e-mail: srbratro@seznam.cz, kalmusova@zsbratronice.cz

 

Funkční období:

leden 2017 - prosinec 2019

 

Ze školského zákona: http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-15-paragraf-167EU Copyright | Page