Školská rada

 

Volby do školské rady 2017

V prosinci loňského roku proběhly volby do nové školské rady. Jako zástupce školy byla vybrána Věra Vršková a Lada Kalmusová. Rodiče si ve svých řadách zvolili Lenku Truparovou a Lukáše Richtera. Zájmy zřizovatel bude ve školské radě zastupovat Václav Švejcar a Miroslav Král.

Děkujeme tímto bývalům členům rady za vstřícnou a příjemnou spolupráci.

Lada Kalmusová


 

Nejbližší zasedání: září 2017

Program:

- schválení výroční zprávy a školního řádu

- seznámení se a připomínkování školního vzdělávacího programu ZV a koncepce školy, zpráva z poslední kontroly České školní inspekce

- diskuze a návrhy k hospodaření školy, rozpočtu školy, strategickým plánům, plánu práce na nejbližší období a další

Poslední zasedání: 2. února 2017 v 18.00 h

Program:

- ustavující zasedání školské rady, jednací řád

- volba předsedy a zapisovatele na další období

- náměty pro činnosti školy, informace o dokumentaci školy


 

Zápis z jednání 2. 2. 2017

Zápis z jednání 11. 10. 2016

Zápis z jednání 15. 10. 2015

Zápis z jednání 28. 5. 2015

Zápis z jednání 27. 11. 2014

Zápis z jednání z 1. 10. 2014


 

Předseda školské rady: Ing. Lukáš Richter, MBA

Zapisovatelka: Mgr. Lada Kalmusová

 

Členové školské rady (2017-2019):

- zvolení pracovníci školy: Mgr. Lada Kalmusová a Věra Vršková

- zvolení zákonní zástupci nezletilých žáků: Lenka Truparová a Ing. Lukáš Richter, MBA

- členové jmenovaní zřizovatelem školy: Miroslav Král a Václav Švejcar
 

Kontakt:

e-mail: srbratro@seznam.cz, ladkalm@seznam.cz

 

Funkční období:

leden 2017 - prosinec 2019

 

Ze školského zákona: http://zakony.centrum.cz/skolsky-zakon/cast-15-paragraf-167



EU Copyright | Page