Zaměstnanci

Zaměstnanci školní jídelny:

 Vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka  Milada Vyhnanovská
 Pomocná kuchařka, hospodářka  Irena Štáfková

 

Zaměstnanci provozní:

 Školnice  Ivana Tenklová
 Uklízečka  Iveta Pomothyová

 EU Copyright | Page