Matematika

12. týden od 20. 11. do 24. 11. 2017

Psaní 8 a opakování číslic.

Počítáme do 7.

Sčítání a odčítání do 7.

Porovnávání. Znak: Menší než.

Počítání do 8.

Plánek a cesta.

G: Výroba deček z papíru, překládání, stříhání, hledání souměrnosti.

Minutovky do str. 17.

DÚ: str. 34/ zelený čtvereček, porovnávání.

 

11. týden od 13. 11. do 17. 11. 2017

Plán ZOO.

Porovnávání. Znaky větší než, menší než.

Krokování, šipky.

Počítání do 6.

17. 11. volno!!!

DÚ: Pracovní sešit str. 33/ 4 sčítej!

 

10. týden od 6. 11. do 10. 11. 2017

Krokování. Jazyk šipek.

Práce s daty.

Psaní čísla, číslice 6.

G: Geometrie v rovině, souměrnost. Plán stavby.

Plán ZOO.

DÚ: Pracovní sešit str. 27/ 2.

 

9. týden od 30. 10. do 3. 11. 2017

Opakování: Co už umíme.

Procvičování na IT/ interaktivní tabuli.

Zápis čísla a vyjádření počtu.

Sčítání a odčítání do 6.

Doplňování chybějících čísel v řadě.

Posloupnost.

Krokování. Jazyk šipek.

Práce s daty.

Psaní čísla, číslice 5.

G: Geometrie v rovině, souměrnost. Plán stavby.

DÚ: FREE!!!

 

8. týden od 23. 10 do 27. 10. 2017

Sčítací a odčítací řetězce příkladů.

Krokování.

Co už umíme - opakování str. 24.

Podzimní prázdniny 26. - 27. 10.

DÚ: Minutovky str. 14/ celá. Do PO 30. 10.smiley

 

7. týden od 16. 10 do 20. 10. 2017

Minutovky - číselná osa a označení čísla na ose, číslice 1, 2, 3.

Číslice 5.

Nestandardní úlohy.

Krokování.

Mosty.

Hody kostkou a zápis čísel.

Kimova hra.

Sčítání a odčítání do 5.

DÚ: Pracovní sešit str. 23/ žlutý čtvereček. Klidně až do PO 23. 10.!!! smiley

 

6. týden od 9. 10. do 13. 10. 2017

Adaptační výlet.

5. týden od 2. 10. do 6. 10. 2017

Psaní číslice 3, 4.

Číslice 4 a 5, sčítací trojice, počet poznávaný hmatem.

Početní operace sčítání, odčítání.

Rozklad čísel.

Intuitivní představa poloviny, čtvrtiny.

Nestandardní úlohy - mosty, krokování, hody kostkou.

DÚ: Minutovky 1. díl str. 10/ celá!

 

4. týden od 25. 9. do 29. 9. 2017

Číslice 1, 2, 3 a jejich psaní.

Číslo a jeho správné čtení.

Počet do 6.

Skládání z papíru.

V Minutovkách: Porovnávání na str. 7.

DÚ: Pracovní sešit str. 17/ žlutý čtvereček. Škrtáním připravujeme odčítání!!!

POZOR: 28. 9. a 29. 9. volno!

 

3. týden od 18. 9. do 22. 9. 2017

Počítáme do 5.

Dáváme dohromady.

Krokování.

Početní operace sčítání.

Číslice 1, 2, 3 a tečky.

Porovnávání vyvození.

Minutovky do str. 6.

DÚ: Pracovní sešit str. 16/ červený čtvereček, vybarvuj červenou a modrou pastelkou daný počet obrázků!

 

2. týden od 11. 9. do 15. 9. 2017

Počet: Číslo a závislost/ rytmus.

Stavíme z kostek.

Krokování.

Číslo: Vztah rovnosti.

Součtová trojice propojuje součet a rozdíl.

Počítáme do 5.

DÚ: Minutovky 1. díl str. 2/ celá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EU Copyright | Page