Zaměstnanci

Zaměstnanci školní družiny:

 

 Vedoucí vychovatelka  Zuzana Ernstová
 Vedoucí zájmového vzdělávání  Mgr. Lada Kalmusová, Soňa Hříbalová, Petra Birnbaumová, Mgr. Martina Ludvíková, Eliška Semencová, Věra Vršková, Mgr. Květoslava Lachmanová, Mgr. Kamil Libich, Mgr. Bc. Ing. Jitka Tenklová, Richard Lachman

 EU Copyright | Page