Matematika

Matematika 5. ročník

Zdravím Vás, páťáci!

V tomto školním roce budeme s chutí pokračovat v započaté práci z minulého ročníku. Doladíme, co nám ještě nejde, znovu si vysvětlíme dosud nepochopené, aby ta matematická cesta do 6. ročníku měla co nejlepší základy.

 


 

Geometrie - každý pátek poslední hodinu

Přineste si funkční kružítko, pravítka (trojúhelník s ryskou, 30 cm, ostře ořezanou tužku č. 3)

11.9. - 15.9.

Aktivizace poznatků ze 4. ročníku.

Pamětné sčítání a odčítání do 1000, násobilka do 100. Zaokrouhlování na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce. Písemné sčítání a odčítání.

G : převody jednotek délky, přímky rovnoběžné.

 

 

Domácí úkol na 19.9.: minutovky str. 1/1,2

 

18.9. - 22.9.

Zaokrouhlování na 10,100,1 000,10 000..dělení se zbytkem,písemné dělení jednociferným dělitelem

G: Konstrukce trojúhelníku, obvod trojúhelníku

 

Domácí úkol na 25.9.: minutovky str.9/17,18

 

25.9. - 29.9.

Písemné násobení dvojciferným činitelem,písemné dělení jednociferným dělitelem

G: Konstrukce čtverce a obdelníku, obvod čtverce,obvod obdelníku

Domácí úkol na 2.10. - minutovky str.11/21,22

 

2.10. - 6.10.

Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem.

Písemné sčítání a odčítání.

G: konstrukce trojúhelníku,konstrukce čtverce a obdelníku,obvod čtverce,obvod obdelníku

Domácí úkol na 16.10. - minutovky str.10/19,20

 

16.10. - 20.10.

Asociativní zákon pro sčítání a násobení,pořadí výpočtů

G: válec,pětiboký hranol (síť)

Domácí úkol na 23.10.- minutovky str.7/13,14

 

23.10. - 27.10. 

Pořadí výpočtů,opakování sčítání a odčítání do 1000

Domácí úkol na 30.10. - minutovky str.2/4, str.3/5

 

 

30.10. - 3.11. 

Pořadí výpočtů,opakování písemného sčítání,odčítání,násobení i dělení..

Domácí úkol na 6.11.- minutovky str.2/3a,b   str. 3/6

 

6.11. - 10.11.

Pořadí výpočtů, písemné násobení,dělení,sčítání,odčítání

Jednotky objemu

Domácí úkol na 13.11.: učebnice str.39/ 6,str.41/3

 

 

13.11. - 17.11.

Písemné opakování - čtvrtletí (15.11)

G: Konstrukce pravidelného šestiúhelníku

Domácí úkol na 22.11.  - učebnice str.34/2, str.50/1,2,str.51/2,3EU Copyright | Page