Berušky

Učitelky: Eliška Semencová a Soňa Hříbalová

Asistent pedagoga: Bc. Jiřina Dvořáková

Třídu Berušek navštěvuje celkem 24 dětí ve věku 4-6 let.

Konzultační hodiny: dle potřeby a domluvy s učitelkou.

V rámci výuky ve třídě Berušek probíhá i výuka anglického jazyka a předškolní příprava.


 

Půjde vaše dítě k zápisu do 1. ročníku? Dítě by mělo být zralé a připravené.

Zde najdete několik tipů, jak školní zralost rozpoznat: školní zralost

 

"10 dovedností, které by dítě mělo umět před zápisem do ZŠ"

  1. motorika
  2. kreslení
  3. sebeobsluha
  4. společenská pravidla
  5. pravo-levá orientace
  6. zraková paměť
  7. sluchové dovednosti
  8. rytmika
  9. správná výslovnost
  10. vyprávění

 

http://www.10kroku.hanaotevrelova.cz/

http://www.uceni-v-pohode.cz/category/aplikace-pro-deti/


 

Půlhodinky angličtiny pro zájemce / září - prosinec 2017:

pátky 9.45 - 10.15 hod - 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 15. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12.

 EU Copyright | Page