Berušky

 

Učitelky: Eliška Semencová a Soňa Hříbalová

Asistent pedagoga: Bc. Jiřina Dvořáková

Třídu Berušek navštěvuje 24 dětí ve věku 4-6 let.

Konzultační hodiny: po dohodě s učitelkou

V rámci výuky ve třídě Berušek probíhá i výuka anglického jazyka a předškolní příprava.


 

Půjde vaše dítě k zápisu do 1. ročníku? Dítě by mělo být zralé a připravené.

Zde najdete několik tipů, jak školní zralost rozpoznat: školní zralost

 

"10 dovedností, které by dítě mělo umět před zápisem do ZŠ"

  1. motorika
  2. kreslení
  3. sebeobsluha
  4. společenská pravidla
  5. pravo-levá orientace
  6. zraková paměť
  7. sluchové dovednosti
  8. rytmika
  9. správná výslovnost
  10. vyprávění

 

http://www.10kroku.hanaotevrelova.cz/

http://www.uceni-v-pohode.cz/category/aplikace-pro-deti/


 

 EU Copyright | Page