Projekty

 

Učení je zábava (OP VK, Výzva 22)

Šablony MŠ: Školní asistent (rok 2017), Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů (DVPP), Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Prevence logopedických vad a probémů komunikačních schopností u dětí v MŠ (DVPP)

Šablony ZŠ: Vzdělávání ped. pracovníků ZŠ (matematika), Vzdělávání ped. sboru ZŠ zaměřené na inkluzi, Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, Tandemová výuka, Čtenářské kluby, Klub zábavné logiky a deskových her, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-...

Výzva šablony

Žádost projektu


 

http://www.nocsandersenem.cz/o-projektu.html ... zodpovídá Mgr. Jana Sochorová

 

 

Rodiče vítáni  ... zodpovídá Jitka Tenklová

 

http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/185/specialni-programy-pro-ms-a-zs/ ... zodpovídá Věra Vršková

 

www.recyklohrani.cz ... po celý rok sbíráme použité baterie a drobná nefunkční elektrozařízení v ZŠ i MŠ ... zodpovídá Ivana Tenklová

 

http://centrumvega.cz/primarni-prevence-ohrozeni-deti-1-trid-zs/ ... zodpovídá Mgr. Martina Ludvíková

 

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx  ...  letos odebíráme ovoce a zeleninu od firmy Bovys.cz

 

http://www.proskoly.cz

 

http://www.sesitydoskol.cz/

 

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9978 a http://www.ekabinet.cz/ ... zodpovídá Věra Vršková


 

Ukončené projekty:

1. Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižení a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2016 (leden - srpen 2016). Projekt MŠMT, finance přes KÚ Středočeského kraje - odkaz zde

 

2. E-angličtina (OP VK, výzva 57) - od 1. 9. do 31. 12. 2015 ... zodpovídá Jitka Tenklová a Vendula Holmanová

Šablony klíčových aktivit:
1.  Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. - škola se neúčastní
2.  Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. - škola se neúčastní
3.  Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. - 3 x šablona
4.  Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou blended learningu. - 1 x šablona

Projekt je zaměřen na zkvalitnění znalostí v oblasti cizí jazyk (v našem případě angličtina), částka je určena na zakoupení produktu pro blended learningové kurzy angličtiny pro 3 pedagogy a jednu skupinu 20 žáků (4. a 5. ročník), dále pro zakoupení audiotechniky k PC (sluchátka, mikrofony). Souhrnné informace o projektu naleznete ZDE. Přístupy ke kurzům jsou až do léta 2016 přístupné ZDE.

 

3. Zvyšování čtenářské a cizojazyčné gramotnosti (OP VK, výzva 56) - od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 ... zodpovídá Jitka Tenklová a Kamil Libich. Název projektu: Shadowing v zahraničí, reg. č.: CZ 1.07/1.1.00/56.1246

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů. Tyto oblasti se dlouhodobě ukazují jako problematické (viz např. Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2013/2014).

Šablony klíčových aktivit:
1.  Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. - 1 x šablona
2.  Zahraniční jazykový kurz pro učitele. - škola se nezúčastní
3.  Stínování  (shadowing)  pro  pedagogy  cizích  jazyků,  matematiky,  přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. - 4 x šablona
4.  Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. - škola se nezúčastní

 

4. Tablety do škol (OP VK, výzva 51) - od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015 ...  J. Tenklová

Název projektu: Využíváme ICT ve výuce, reg.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0012. Projekt se zaměřuje na vzdělávání ped.pracovníků v oblasti používání nových ICT technologií se specifickým zaměřením na praktické využití ve výuce ve 3 klíčových aktivitách: koučink, mentoring a podpora pracovníků škol.

 

5. http://kdlignum.cz/sfl/ ... 2013/14 a 2014/15 Mgr. Kamil Libich

6. http://stredoceska.zdrava-abeceda.cz/ ... 2013/14 Vendula Holmanová

7. http://www.op-vk.cz/cs/eu-penize-skolam/ ... ukončeno 27. 1. 2014 (výukové materiály vytvořené v rámci projektu zašleme na vyžádání mailem, některé najdete na stránkách jednotlivých předmětů u tříd ZŠ) - celostátní výstupy: https://databaze.op-vk.cz/EU Copyright | Page