E-třídnice

Letos 2017/2018 již třetím rokem vedeme pro žáky a jejich zákonné zástupce elektronický informační systém v podobě třídnice a žákovské knížky.

Žákovské knížky v papírové podobě zůstávají nadále zachovány kvůli motivaci žáků a jiným záznamům.

 

Přístup pro rodiče

   Vstup do eTřídnice
(klikněte na obrázek)

 

Login a heslo: mají žáci v žákovské knížce

 

V případě dotazů nebo ztráty hesla kontaktujte vedení školy / správce el. třídní knihy Bc. Vendulu Holmanovou na e-mailu: reditel@zsbratronice.cz nebo telefonicky na čísle 774 462 120 či osobně každý den od 8 do 15 hod. ve škole.

 EU Copyright | Page