E-třídnice

Letos 2017/2018 již třetím rokem vedeme pro žáky a jejich zákonné zástupce elektronický informační systém v podobě třídnice a žákovské knížky.

Žákovské knížky v papírové podobě zůstávají nadále zachovány kvůli motivaci žáků, každý měsíc v nich mají žáci nalepen souhrn známek.

 

Přístup pro rodiče

   Vstup do eTřídnice
(klikněte na obrázek)

 

Login: první písmeno křestního jména a celé příjmení žáka - bez háčků a čárek, psáno malými písmeny
Příklad: Jméno žáka je Pavel Novák, login tedy bude ve tvaru pnovak

Heslo: rrrrmmdd (datum narození)
Příklad: pro datum narození 30. 01. 1992 bude odpovídat heslo:19920130

 

Vaše přednastavené heslo si samozřejmě můžete po prvním přihlášení změnit.

V případě dotazů nebo ztráty hesla kontaktujte vedoucí vychovatelku / správce el. třídní knihy Bc. Vendulu Holmanovou na e-mailu vholmanova@gmail.com nebo telefonicky na čísle 774 462 192 (ŠD) či osobně každý den od 10 do 16 hod. ve škole, případně po předchozí domluvě kdykoli.

 EU Copyright | Page