Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se. Na základě žádosti školské rady nejsou fotografie dětí přístupné širší veřejnosti.

 

 

Prosinec 2016

Foto z prázdninové školy

Organizace školního roku 2016/17

 

1. prosince - Pořad minimální prevence Zážitkové drumbeny

5. prosince - Mikuláš a rozsvěcení stromu u OÚ Bratronice, vystoupení sboru

9. prosince - Den otevřených dveří, vánoční dílny a trhy, vypouštění balónků pro Ježíška, vystoupení kroužku Zumba - plakát ZDE

13. prosince - Vánoční úterý

14. prosince - Dárkobraní u Berušek v MŠ od 15.45 hod

15. prosince - Dárkobraní u Cvrčků v MŠ od 15.45 hod

16. prosince - Koncert v kostele Všech svatých v Bratronicích od 18 hod

20. prosince - Zumba Ledové království, taneční program pro ZŠ

21. prosince - Divadlo Lampion, České Vánoce - ZŠ

22. prosince - Vánoce v ZŠ a divadlo Lampion, České Vánoce - MŠ

23. prosince - Vánoční prázdniny pro žáky ZŠ

27. - 30. prosince - Přerušení provozu ZŠ i MŠ i ŠJ i ŠD z technických důvodů

2. ledna 2017 - Vánoční prázdniny pro žáky ZŠ

 

Připravte se na akce 2017:

2. ledna 2017 - Vánoční prázdniny pro žáky ZŠ

20. ledna - Duhový pátek

21. ledna 2017 - 12. školní ples "Duhový"

30. ledna - zumba Holka z vesmíru pro ZŠ

31. ledna - vysvědčení, ukončení 1. pololetí šk. roku 2016/17

3. února - pololetní prázdniny pro žáky ZŠ

16. února - plavání ZŠ

20. - 24. února - jarní prázdniny

Noviny listopad 2016

Ze školní jídelny

Ve školním roce 2015 až 2016 jsme připravily pro naše strávníky v MŠ: 6282 přesnídávek, 4024 svačin a 16985 obědů pro MŠ, ZŠ a zaměstnance školy.

V letošním školním roce je přihlášeno ke stravování 105 dětí (40 MŠ a 65 ZŠ) a 14 zaměstnanců. S narůstajícím počtem strávníků je práce ve školní kuchyni stále náročnější, proto bych chtěla požádat rodiče, aby své děti přihlašovali ke stravování včas a to nejpozději do 8.00 hod. daného dne. Není možné, aby se dítě přišlo přihlásit v 9, nebo i v 10 hodin a dostalo oběd. V případě pozdního příchodu dítěte přihlaste dítě telefonicky a to také do 8.00 hod. na čísle 774462190, nebo u paní učitelky.

Děkujeme všem, kteří platí poplatky včas a v době k tomu určené. Chtěla bych požádat rodiče, kteří platí poplatky hotově, aby platili v menších bankovkách, urychlí se tak výběr peněz. Zároveň je třeba respektovat, že na práci s penězi paní hospodářka potřebuje klid. Jistě není problém si informace, netýkající se stravování sdělit jinde než ve školní jídelně. Děkujeme za pochopení.

Naším prvořadým cílem je vařit zdravě a zároveň docílit, aby dětem u nás chutnalo. Mezi nejoblíbenější jídla patří buchtičky s krémem a knedlíky s jakoukoli omáčkou. Knedlíky však mohou děti dostávat jen dvakrát měsíčně podle stávajících doporučení. Do jídelníčku zařazujeme nové receptury z doporučovaných surovin, jako jsou jáhly, bulgur, kuskus, červená čočka.

V loňském článku jsem uvedla recept na cuketovou nádivku, doufám, že jste jej vyzkoušeli a chutnala vám. Dnes mohu nabídnout recept na omáčku na těstoviny z rajčat a červené čočky:

Cibuli orestujte na oleji a přidejte nakrájená rajčata. Mimo sezónu lze použít rajčata konzervovaná. Přidejte propláchnutou, červenou čočku a podlijte vývarem tak, aby čočka mohla nasát tekutinu. V případě potřeby vývar přidejte. Ochuťte solí, česnekem a bylinkami (bazalka, oregano). Duste pod pokličkou, až čočka změkne a trochu se rozvaří. Hotovou omáčkou polijte uvařené špagety a posypte nastrouhaným sýrem. Červená čočka zajistí dostatek bílkovin. Kombinace rajčat a červené čočky je chutná a prověřená. Dobrou chuť!

Milada Vyhnanovská

 

Barevný podzim ve škole

Podzim ve škole je pestrý nejen na barvy, ale i na práci. Každoročně škola vyplňuje množství výkazů, na kterých závisí přísun finančních prostředků na mzdy pracovníků a školní pomůcky pro žáky. Kromě výkazu o mateřské škole, školní jídelně, školní družině, matrice ZŠ, výkazu o přípravných třídách, ředitelství školy a výkazu o zaměstnancích a mzdách, letos přibyly další – výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců nebo výkaz o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich finanční náročnosti. Sběry dat a další výkazy se opakují opět v jarním období. S odesíláním výkazů jsou díky novinkám v zákoně stále potíže, servery UIV a MŠMT postupně najíždějí na nové systémy, školy si stahují nové programy a aplikace pro zdárné vyplnění a zaslání potřebných údajů.

Od 1. října máme již schválený a rozjetý projekt EU OPVK – výzva 22 a 23 s názvem Učení je zábava. Tento projekt je u nás ve škole zaměřen zejména na vzdělávání pracovníků školy a školky v oblasti inkluze, seberozvoje a matematické gramotnosti, dále na podporu dětí s výukovými obtížemi formou doučování, školních klubů čtenářských dovedností nebo logických a matematických her, na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou asistenta v MŠ. Celkem by měla škola na tyto aktivity obdržet ze státních fondů 616.580 Kč, z čehož poměrná část dle počtu dětí náleží mateřské škole a druhá část škole základní. Projekt je časově plánován na 24 měsíců, tedy do září 2018.

Z projektů dále pokračujeme v Noci s Andersenem, Ovoci do škol, Recyklohraní, Rodiče vítáni, Primární prevence ohrožených dětí pro žáky z 1. tříd ZŠ, Sešity do škol, Školní florbalová liga nebo Celé Česko čte dětem (více viz http://www.zsbratronice.cz/node/12).

Pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají na seminářích pořádaných NIDV Praha, nakladatelství Portál, VISK nebo jiných akreditovaných institucí. Spoustu činností vykonávají i děti. Ve školce mají plné ruce práce s podzimní dýňovou výstavou, sušením křížal, pečením, výrobky na Halloween. Třeťáci navštíví v říjnu v rámci učiva prvouky Planetárium v Praze (pořad Letíme na Mars). 4. ročník začíná pracovat na „řidičáku na kolo“ (dopravní výchova ve spolupráci s KÚ, Besipem a Labyrintem Kladno). Žáci 5. ročníku se již poněkolikáté v listopadu zapojí do on-line soutěže Bobřík informatiky.

Pro řešení obtíží výchovného či vzdělávacího charakteru je pro zákonné zástupce ve škole k dipozici školní poradenské pracoviště sestávající z metodika prevence Mgr. Martiny Ludvíkové a výchovného poradce Mgr. Kamila Libicha. Konzultační hodiny a hlavní úkoly jejich práce najdete opět na našich stránkách (http://www.zsbratronice.cz/node/49). Podobně na našem webu lze po přihlášení nahlédnout do fotogalerie současného i minulých školních roků. Na stránkách jednotlivých tříd můžou žáci i rodiče sledovat aktuální dění, domácí úkoly nebo chystané školní akce. Ke stažení jsou tu i potřebné dokumenty, jídelní lístky, zprávy školské rady a elektronická třídní kniha se žákovskou knížkou.

Připravujeme pro vás společně také předvánoční akce. Zveme vás do školy 9. prosince na den otevřených dveří, vánoční dílny a trhy, vystoupení kroužku zumba a 16. prosince na vánoční koncert v kostele Všech svatých.

Chceme touto cestou poděkovat všem za pilné dodávání starého papíru. Od začátku školního roku jsme nasbírali již dva plné kontejnery této druhotné suroviny. Za vydělané korunky je dětem nakupován průběžně spotřební materiál – lepidla, barevné papíry, nůžky, čtvrtky apod. Celoročně jsme zapojeni do projektu Recyklohraní a sbíráme použité baterie (zelená krabice v MŠ) a drobná elektrozařízení (červená popelnice v MŠ). Za nasbíraný nebezpečný odpad získává škola v soutěži body, které lze směnit za odměny pro žáky – knihy, vstupenky, výtvarný materiál, didaktické pomůcky apod. (viz www.recyklohrani.cz).

Při jakýchkoliv podnětech, dotazech, potížích nebo pochvale nás neváhejte kontaktovat! Děkujeme hned z kraje školního roku našim sponzorům – fa Destro věnovala školce větší finanční částku, kterou využijeme na nákup pomůcek a vánoční dárky pro děti v MŠ. Děkujeme!

Čtenářům a příznivcům školy přejeme klidné podzimní dny plné barevných zážitků.

Jitka Tenklová

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright