Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám o nás dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se. Na základě žádosti školské rady nejsou fotografie dětí přístupné širší veřejnosti.

 

 

Září 2016

Literární tvorba žáků 5. ročníku: Dopis do budoucnosti - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Obrázky žáků 4. a 5. ročníku do výtvarné soutěže "KAREL IV. očima dětí" - 1, 2, 3

 

Foto z prázdninové školy

Organizace školního roku 2016/17

 

Sběr starého papíru na zahradě školy od 3. do 12. října 2016. Děkujeme!

 

1. září - slavnostní zahájení školního roku 2016/2017

7. září - informační schůzka MŠ

14. září - Žlutá středa a informační schůzka pro 1. ročník od 16 h

15. září - informační schůzka pro 3. ročník

19. - 23. září - Adaptační výlet, hotel Sádek, Chodsko, https://www.hotel-sadek.cz/ (v tomto týdnu je provoz ZŠ a ŠD od 6.45 do 15.00 h)

27. září - začíná kroužek Zumba s Mgr. Petrou Birnbaumovou (každé úterý od 13.30 do 14.15 h)

 

V říjnu se těšíme na:

Světový den učitelů (5. 10.), fotografování (10. 10.), oranžové úterý (11. 10.), Planetárium Praha (20. 10.), sázení stromů (21. 10.), zumba s Petrou (24. 10.) a hlavně na podzimní prázdniny (26. - 27. 10.).

 

Noviny září 2016

Školní družina

V letošním školním roce navštěvuje ŠD opět 40 dětí, které se dělí do dvou oddělení. V prvním oddělení se o děti stará Vendula Holmanová, druhé oddělení je zájmové. Děti mají opět pestrou nabídku aktivit - v pondělí sborový zpěv, který tradičně vede Lada Kalmusová a Soňa Hříbalová, v úterý a čtvrtky se dětem bude věnovat paní Květa Lachmanová, ve středu probíhá tvoření s Eliškou Semencovou a pátky jsou opět věnované oblíbenému vaření s Věrou Vrškovou. Mezi další zájmové aktivity patří florbal s Kamilem Libichem, který bude v letošním roce určený spíše pro starší žáky 4. a 5. ročníku, protože je náš team přihlášený do školní florbalové ligy. V úterý se mohou děti vyřádit při Zumbě s Petrou Birnbaumovou, ve středu povede Jitka Tenklová kroužek angličtiny, který je zase naopak určen pro 1. a 2. ročník, individuálně se také děti scházejí s Ladou a Soňou při hře na flétnu a kytaru.

Hezký zbytek slunečných dní přeje

Vendula Holmanová

 

Co plánujeme ve škole za barevný podzim?

Září - Adaptační výlet v hotelu Sádek (Díly u Domažlic), žlutá středa, začátek nového projektu z datace EU (výzva 16 a 17 – inkluze, čtenářská gramotnost, vzdělávání pedagogů ZŠ i MŠ, tandemová výuka, sdílení s jinými školami), ...

Říjen - Fotografování (kalendář 2017), oranžové úterý, Planetárium Praha, Den stromů (21.10.), zumba Holka z vesmíru, podzimní prázdniny, …

Listopad - Fotografování (vánoční přání), červený čtvrtek, den volna pro žáky ZŠ (18.11.)

Přejeme všem čtenářům pestrobarevný podzim.

Jitka Tenklová

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright