Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se. Na základě žádosti školské rady nejsou fotografie dětí přístupné širší veřejnosti.

 

 

Březen 2017

Foto z prázdninové školy

Organizace školního roku 2016/17

 

2. března – preventivní program Šikana ve škole, Drogy a alkohol ZŠ

3. března - divadlo Lampion MŠ

7. března - canisterapie s Borůvkou a Fidorkou

10. března – preventivní program Zdravé zoubky

13. března – fotografování třídních kolektivů

21. března – modely na dálkové ovládání (přednáška) pro MŠ i ZŠ

28. března - sladké úterý (Pancake´s Day)

30. března – Noc s Andersenem

31. března - vítání jara, vynášení Morany

 

Připravte se na další akce 2017:

12. dubna – "duhový" zápis do 1. ročníku ZŠ (kapacita školy 75 žáků)

13.dubna – velikonoční prázdniny pro ZŠ, školení zaměstnanců (Inkluze v praxi)

27. dubna – zumba Čarodějnický rej ZŠ

9. května – možná přijde i kouzelník...

11. května – zápis do mateřské školy (kapacita MŠ 40 dětí)

18. května - rozkvetlá škola

 

Noviny únor 2017

Novinky ze školy - únor 2017

            Pololetní vysvědčení ukončilo první polovinu školního roku 2016/2017 a převážná většina dětí odcházela ze školy s úsměvem na tváři. Za jejich práci jim jejich učitelé nadělili zasloužené známky. Pro žáky prvního ročníku to bylo první slavnostní vysvědčení a všichni si odnesli samé jedničky. Ke konci února (20. - 24. 2.) si školní žáci trochu odpočinou od školy, protože je čekají jarní prázdniny. Přejeme všem dětem, aby si užily volných dní, ať už doma, nebo třeba na horách.

           

            Pěvecký sbor

            I v letošním roce navštěvuje kroužek pěveckého sboru hojný počet dětí. Scházíme se každé pondělí v počtu 25, z toho dokonce tři kluci. Poslední akcí byla účast na Tříkrálové sbírce v naší obci. Děti si odpoledne užily a v každém navštíveném stavení jsme se setkali s velkou vstřícností. Děkujeme.                                                                                                          

Lada Kalmusová

 

            2. února 2017 proběhlo ustavující zasedání nově zvolené školské rady (v pořadí již pátá školská rada v historii školy od roku 2005). Informace ze schůzky si můžete přečíst na stránkách školy http://www.zsbratronice.cz/node/24. Noví členové mají funkční období do konce roku 2019.

            16. února se konala první lekce plaveckého výcviku žáků základní školy. Další lekce kurzu budou následovat od 26. dubna do 21. června 2017 každou středu. Školáci v rámci hodin tělesné výchovy budou zdokonalovat své plavecké schopnosti v plavecké škole Medúza Kladno.

            Máme za sebou 1. pololetí školního roku 2016/2017 a spoustu práce. Další práce ve výuce a na projektech nás čeká v pololetí druhém. Věříme, že všichni získáme energii a chuť pokračovat, ať už z jarních prázdnin, jarního sluníčka nebo z činností, které nás baví a dávají nám sílu.             

Jitka Tenklová

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright