Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat pro rozšíření Vašich obzorů.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se.

***

Vzkazy rodičům od jejich dětí

Duben 2018

Co nás čeká v dubnu:

st 4. dubna - dopravní hřiště 4. ročník

pá 6. dubna - Kuchařský den - program ZŠ

po 16. dubna - pedagogická rada, následují třídní schůzky ZŠ

st 18. dubna - Magic show / kouzelnické představení

pá 20. dubna - zápis do 1. ročníku ZŠ Pozvánka k zápisu - Žádost o přijetí k PŠD - Žádost o odklad PŠD

po 30. dubna - den volna pro žáky ZŠ

Program Hry na rozvíjení sebeúcty

Program Cvičení pro trénink paměti a koncentrace

 
Uložte si do kalendáře - plánované akce do konce školního roku:
10. května - zápis dětí do MŠ - Žádost o přijetí
10. června - zahradní slavnosti školy
29. června - ukončení školního roku 2017/18, vysvědčení ZŠ
2. - 4. července - provoz MŠ
27. - 31. srpna - provoz MŠ (ne pro nově přijaté děti!)

 

Organizace školního roku 2017/18

Vnitřní režim školy 2017/2018

Rozpočet školy na rok 2018

Fotogalerie 2017/2018

 

Noviny duben 2018

 

Ze školy

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2018/2019

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 20. dubna 2018 od 14 do 17.30 hod. v budově Základní školy v Bratronicích.

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a děti, které mají z loňského šk. roku odklad povinné školní docházky. Dostaví se i rodiče s dětmi, kteří budou o odklad teprve žádat. Děti narozené dříve budou přijaté pouze na písemnou žádost rodičů a na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

Zákonní zástupci k zápisu donesou: občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný dotazník a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Formuláře budou včas k dispozici v MŠ Bratronice, ve škole, na stránkách školy www.zsbratronice.cz, lze je také vyplnit na místě při zápisu.

Těšíme se na setkání s rodiči a dětmi.

Vendula Holmanová

 

Zápis do MŠ

Zveme rodiče i budoucí „školkáčky“ k zápisu do naší mateřinky v Bratronicích

dne 10. 5. 2018 od 16.00 do 18.00h.

Ředitelka Základní a Mateřské školy Bratronice stanovila následující kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trvalý pobyt dítěte v obci

Bratronice 5bodů

smluvní obce D. Bezděkov 3b

ostatní obce 1b

 

Věk dítěte

5 let (dosáhne nejpozději k 31.8.2018) 3body

4 roky (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2018) 1b

3 roky (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2018) 3b

 

Individuální situace dítěte

dítě se specifickými vzdělávacími potřebami 3body

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 2b

dítě se hlásí k celodennímu provozu 1b

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Úplné znění Kritérií pro přijetí dítěte lze najít na stránkách školy www.zsbratronice.cz nebo vyvěšené na dostupném místě v budově školy a školky.

U zápisu do MŠ je NUTNO předložit vyplněnou - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - Přihlášku dítěte k předškolnímu vzdělávání (oba tiskopisy lze najít na stránkách školy nebo vyzvednout přímo v MŠ)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz, případně doklad o trvalém pobytu dítěte

 

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright