Vítáme vás na stránkách naší školy!

htmlDoufáme, že se díky našim internetovým stránkám dozvíte všechno, co potřebujete o nás a o škole vědět. Nebráníme se kritice a rádi přivítáme Vaše náměty, jak tyto stránky vylepšit nebo co na ně přidat pro rozšíření Vašich obzorů.

...

Pokud chcete nahlédnout do fotogalerie školy, zaregistrujte se.

***

Vzkazy rodičům od jejich dětí

Únor 2018

Motto na únor: "Ambice jsou posledním útočištěm před selháním." Oscar Wilde

 

Na následujícím odkazu najdete dotazník Klima školy očima rodičů (pro rodiče žáků ZŠ). Pod Vašimi přístupovými hesly, které mají děti v ŽK, prosíme o jeho vyplnění. Výsledky budou sloužit pro autoevaluaci školy. Děkujeme za spolupráci!

https://www.proskoly.cz/sociometrie/r-skola-info.php?id=464

 

Co nás čeká v únoru:

1. února - pohybový pořad Country tance do stodoly, Pirátské trhy a disco ve školní družině

2. února - pololetní prázdniny ZŠ

6. února - keramika s Klárou MŠ

8. února - keramika s Martinou ZŠ

9. února - Vizus MŠ (měření zraku)

19. února - porada ŠPP

22. února - glazování s Martinou ZŠ

23. února - projektový den Návykové látky

26. 2. - 2. 3. - jarní prázdniny ZŠ

Program Hry na rozvíjení sebeúcty

Program Cvičení pro trénink paměti a koncentrace

nově Florbal v pondělí a pátek! - info
 
 

Co se dělo v lednu:

do 2. 1. 2018 - vánoční prázdniny pro ZŠ

4. 1. - program Afrika v ŠD

od 9. 1. - keramika s Klárou / MŠ

15. 1. - pedagogická rada za 1. pololetí

16. 1. - mimořádné zasedání školské rady

16. - 17. 1. - třídní schůzky ZŠ

27. 1. - školní ples "ARMY" - sponzoři, fotogalerie

31. 1. - vysvědčení ZŠ

 

Uložte si do kalendáře - plánované akce na 2. pololetí:

20. dubna - zápis do 1. ročníku ZŠ - info

10. května - zápis dětí do MŠ - žádost o přijetí

29. června - ukončení školního roku 2017/18, vysvědčení ZŠ

2. - 4. července - provoz MŠ

27. - 31. srpna - provoz MŠ (ne pro nově přijaté děti!)

 

Organizace školního roku 2017/18

Vnitřní režim školy 2017/2018

Rozpočet školy na rok 2018

Noviny únor 2018

 

Zprávy ze školy a školky

Máme za sebou první polovinu školního roku 2017/18 (Také si říkáte jako my, jak nám ten čas letí?!) a před sebou tu druhou, neméně důležitou – vždyť pro páťáky je to poslední pololetí na naší škole a prvňáčkové, kteří si domů přinesli své první jedničky na vysvědčení, si je teď budou muset obhájit. Zdali se jim to povede, to uvidíme až na konci školního roku. Ale nepředbíhejme. Do té doby nás čeká spousta společně stráveného času jak při učení samotném, tak i při zajímavých akcích školy. Z těch únorových to byly např. country tance s callerem Mírou Procházkou nebo oblíbená zájmová keramika s rodiči a paní učitelkou Martinou. Na své si přišla i družina.

Vrátím se zde ještě k jedné naší akci – ke školnímu plesu, který byl tentokrát ve stylu „Army“ a jenž se uskutečnil na sklonku měsíce ledna. Velice nás potěšilo, kolik z Vás si našlo čas na „plesání“ při skvělé hudbě, ještě jednou děkujeme za sponzorské dary (seznam sponzorů najdete na stránkách školy http://www.zsbratronice.cz/node/33) a věříme, že jste se dobře bavili a že se při podobné akci nevidíme naposledy. Díky Vám všem se podařilo získat tolik potřebné korunky na výlety, exkurze či jiné akce vašich – našich dětí ze školy a školky. Děkujeme.

Za kolektiv pracovníků školy

Jana Sochorová

 

Co se dělo v únoru ve škole a školce:

- školka navštívila kladenské divadlo Lampion- představení „Tajemství naší skříně“

- 2. a 22. února- keramika s Martinou

- 9. února proběhlo měření zraku firmou Vizus ve školce

- setkání školních metodiků prevence v PPP Kladno- Mgr. Martina Ludvíková

- setkání školního poradenského pracoviště školy- metodika prevence Mgr. M. Ludvíkové,

výchovného poradce Mgr. K. Libicha,školního psychologa Mgr. Bc. Ing. J. Tenklové a vedení školy

- 21. února- Dopravní výchova pro 4. ročník

- 23. února- Projektový den: Návykové látky (tabák, alkohol)

- Jarní prázdniny pro žáky školy

 

Plánované akce na březen:

  • Požární poplach

  • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

  • 9. března- Divadlo Kuba Kubiluka pro MŠ a ZŠ

  • 19. března- Dopravní výchova v MŠ

  • 22. března- zumba Indiánka pro MŠ

  • 26. března- Fotografování třídních kolektivů

  • 27. března- zumba Pekařka pro ŽŠ

  • 29. března- 2. dubna- Velikonoční prázdniny

  • V. Holmanová

 

Školní družina

Ve školní družině probíhá celoroční hra s názvem „Cesta kolem světa“. Má za úkol postupně seznámit děti se všemi kontinenty světa a dozvědět se o nich co nejvíce zajímavých informací. V prvním pololetí naši malí piráti takto dobyli Evropu, Asii, Arktidu s Antarktidou a Afriku.

Na oslavu úspěchů jsme 1. února uspořádali „Pirátský trh“. Děti přišly v maskách a za „dukáty“, které získávaly celé pololetí v nejrůznějších znalostních a dovednostních soutěžích nakupovaly hodnotné odměny. Bavili jsme se, jako správní piráti, hrou Na dobytí galéry, Sbírání diamantů nebo Na dobývání ostrova Isla de Muerta. Na závěr se při tanci předvedly masky a byly odměněny ty nejpovedenější. Akce to byla veselá a velmi vydařená, takže si „Pirátský trh“ zopakujeme i na konci školního roku.

Fotografie z pirátského trhu si přihlášení uživatelé mohou prohlédnout na stránkách školy http://www.zsbratronice.cz/node/216.

Za kolektiv vychovatelek ŠD Zuzana Ernstová

 

Subscribe to www.zsbratronice.cz RSS


EU Copyright